Onze spellen

Ludavus is momenteel bezig met de ontwikkeling van een aantal gezelschapsspellen. Onze eerste grote productie is ‘Banieren van Bandar’, een spel waarin het tactisch inzicht van de speler centraal staat.

Banieren van Bandar

'Banieren van Bandar' is een spel met meerdere elementen dat voornamelijk een tactisch inzicht van de speler vereist. Hoewel een gezonde dosis geluk zeker kan helpen, is het mogelijk tegenstanders simpelweg te overbluffen door een juiste positionering van de speelstukken op het bord.

Elke speler heeft een burcht op het grote speelbord staan. Daarnaast heeft iedere speler ook nog een kleiner speelbord dat deze burcht vertegenwoordigd. Op dit kleine speelbord worden de tijdens het spel gemaakte keuzes en ontwikkelingen bijgehouden, zoals voltooide onderzoeken, verbeterde gebouwen en sterkere legereenheden. Tevens kunnen op het kleine speelbord burgereenheden aan grondstoffen toegewezen worden. Deze burgers leveren dan elke beurt grondstoffen op die vervolgens op verschillende manieren kunnen worden besteed. Op die manier kan de speler proberen een economische of militaire voorsprong op zijn of haar tegenstanders te behalen.

Om de tegenstanders te bestrijden heeft elke speler een aantal generaals tot zijn beschikking. Deze generaals kunnen op het grote speelbord worden ingezet om nieuwe steden te veroveren en reeds veroverde gebieden te verdedigen. Daarnaast heeft iedere speler ook enkele spionnen die onbekend terrein kunnen verkennen en aanslagen kunnen plegen in het hart van de vijandelijke verdediging.

In de beginfase van het spel ligt de focus met name op uitbreiding van het eigen grondgebied door het innemen van nabijgelegen neutrale steden. Het bezitten van meer steden leidt over het algemeen tot hogere inkomsten waarmee belangrijke ontwikkelingen kunnen worden gekocht. Al snel zullen ook de door tegenstanders bezette steden binnen het bereik komen. Er zal dan tactisch moeten worden omgegaan met de op dat moment beschikbare middelen om het reeds ingenomen gebied te kunnen verdedigen. Tegelijkertijd zal de speler zijn territorium toch ook verder uit moeten breiden om uiteindelijk de winst te kunnen pakken.

Een verscheurd land

Bandar was ooit een bloeiend en welvarend koninkrijk dat wedijverde met zijn buren op het gebied van handel en cultuur. Nu is het land echter geplaagd en verscheurd door voortdurende strijd en burgeroorlogen. De macht over het rijk is verdeeld tussen de rijkste en oudste families die het land met harde hand regeren. Het volk lijdt.

Op het moment dat de koning stierf zonder een erfgenaam achter te laten, verdwenen de eerder altijd goede relaties als sneeuw voor de zon. Elke grote familie meende de meeste aanspraak op de troon te hebben. De tot dusver goed verborgen wederzijdse afgunst en haat die al jaren onder het oppervlak had geborreld, kwam nu tot een uitbarsting. Dit resulteerde in het uiteenvallen van het rijk. De families trokken zich terug in de grote steden en voerden vanuit daar hun legers aan om elkaar te bestrijden.

Verschillende families hebben geprobeerd het rijk te verenigen onder hun banier, maar tot op heden is geen van hen daarin geslaagd. De vier grootste families weigeren zich over hun geschillen heen te zetten en gezamenlijk een troonopvolger aan te wijzen. Het is nu zaak dat één van de families genoeg steun vergaart van de steden in het land om de macht over het ooit zo roemrijke koninkrijk naar zich toe te kunnen trekken. De enige manier om dat doel te kunnen bereiken is het voeren van een meedogenloze oorlog.

Maak gebruik van het land en ontwikkel een florerende economie die kan dienen als fundament voor het machtige leger waarmee je ten strijde zult trekken tegen alle families die jouw rechtmatige heerschappij betwisten. Zet je beste generaals en spionnen in om een tactisch voordeel in het veld te behalen. Plant je banieren op de muren van iedere stad die zwicht voor de macht en kracht van de ware heerser van Bandar.